Als docent levert MacInfo opleidingen / advies aan de k.m.o. inzake ICT het verbeteren van de ICT infrastructuur / aankoop en/of optimalisatie  van de hardware.

Docent voor 3D-tekenen met ‘SketchUp’ en ‘Blender’.
Voor:

Beginners die zonder enige ervaring, het tekenen van een 3D voorstelling willen aanleren.

SketchUp gebruikers die zich willen vervolmaken, zodat een tekening binnen de 2 werkuren kan worden afgewerkt.

Gebruikers van SketchUp die het  programmeren van dynamische componenten willen aanleren.

MacInfo.be is ook programmeur van mathematisch opgebouwde 3D-modellen als: ‘ SketchUp-Dynamic-Components’.

 
 

Hebt u vragen of opdrachten, gebruik dan onderstaand invulformulier.